Dette er et skolemateriale for gymnasieskolen om kvinders rettigheder. Materialet tager udgangspunkt i FNs Kvindekonvention og Beijing-handlingsplanen, og det kommer ind på en række temaer som økonomi, miljø og bæredygtig udvikling. Se temaerne nedenfor og klik ind på fakta og øvelser. For dig som lærer findes der en særskilt introduktion. Materialet er udarbejdet af Sveriges Kvinnolobby, Kvinderådet i Danmark og Kvenréttindafélagi Íslands. God fornøjelse!
Kvindekonventionen & Beijing-handlingsplanen
Kvinder & fattigdom
Arbejde, ligeløn & uddannelse
Vold mod kvinder & piger
Miljø & klima
Omsorgsarbejde & velfærd
Fred & sikkerhed
Politisk deltagelse
Asyl & migration
Medier
Feminisme